Do jakého odpadu patří polystyren – Kompletní Návod

  • Vydáno: 1 března, 2023
  • Čas k přečtení: 3 min.

Polystyren je jedním z nejčastěji recyklovatelných materiálů. Jeho odhadovaná životnost je přibližně 100 let a jeho recyklace představuje ekonomický a životní prostředí přínos. Naštěstí existuje několik procesů, které umožňují recyklaci polystyrenu. Tento článek vám řekne, do jakého odpadu patří polystyren a jak ho recyklovat.

Co je polystyren?

Polystyren je jeden z nejčastěji používaných termoplastů. Jedná se o levný a lehký plast, který se vyrábí z polymerizovaného styrenu. Vzhledem k své vysoké tepelné a mechanické odolnosti se polystyren používá pro různé aplikace, od výroby obalů po výrobu nábytku.

Do jakého odpadu patří polystyren?

Polystyren je obecně označován jako plastový odpad. Jeho vlastnosti z něj dělají obtížný k recyklaci. Díky jeho nízké hustotě se hůře třídí, a proto je skoro nemožné jej vrátit do oběhu. Polystyren je také chemicky odolný a nezničitelný, takže jeho rozklad je velmi pomalý.

Jaký je nejlepší způsob likvidace polystyrenu?

Nejlepším způsobem likvidace polystyrenu je jeho spalování. Polystyren je velmi vhodný k využití jako palivo, protože jeho hořlavost je velmi vysoká. Spalování polystyrenu produkuje uhlík, vodu a plyn. Tyto látky jsou pak dále zpracovány a využity jako palivo nebo jako surovina pro výrobu nových produktů.

Jak se polystyrenu zbavit?

Nejlepším způsobem, jak se polystyrenu zbavit, je jeho vrácení do oběhu. Můžete odeslat polystyren do společností, které se zabývají recyklací nebo ho můžete dát do sběrného dvora nebo do specializovaného oddělení ve vašem místním obchodě s plasty.

Jaké jsou možnosti recyklace polystyrenu?

Existuje několik způsobů, jak můžete polystyren recyklovat. Nejjednodušší je jeho přeměna na recyklovaný polystyren. Tento postup je obecně nejlevnější a může být proveden na velkém množství polystyrenu. Další možností je kompostování, které je vhodné pro menší množství polystyrenu. Kompostováním se polystyren rozloží na uhlík, vodu a plyn.

Jaké jsou další možnosti likvidace polystyrenu?

Pokud nechcete polystyren recyklovat nebo spalovat, můžete jej také zahodit. Polystyren je obecně klasifikován jako netříděný odpad a musí být zahazován do odpadního koše. Z tohoto důvodu je důležité vždy dodržovat místní předpisy týkající se likvidace odpadu.

Common Mistakes:
1. Mytí polystyrenu ve vodě – Polystyren je snadno rozpustný ve vodě, takže mytí jeho vody může vést k jeho rozpuštění a znehodnocení.
2. Odhazování polystyrenu do běžného odpadu – Polystyren patří mezi odpady, které se musí zvlášť třídit.
3. Používání polystyrenu pro ohřívání potravin – Ohřívání potravin v polystyrenu může uvolňovat toxické látky.

H2 nadpis: Chyby při zacházení s polystyrenem

Často Kladené Otázky

Je polystyren tříděný odpad?

Ano, polystyren je tříděný odpad. Měl by být zařazen do odpadu z tvrdých plastů.

Jak se polystyren správně recykluje?

Polystyren se může recyklovat pomocí tepelného nebo chemického procesu. Tepelný proces recyklace polystyrenu se nazývá tepelná pyrolýza a pochází z přeměny polystyrenu na olej, který se pak může znovu použít. Proces chemické recyklace využívá chemickou reakci k rozkladu polystyrenu na jeho základní složky. Tyto složky se pak mohou znovu použít k výrobě nových produktů.

Závěrem

.

Polystyren je jeden z nejčastěji používaných termoplastů, který je vyráběn z polymerizovaného styrenu. Je obecně označován jako plastový odpad, který je obtížný k recyklaci. Nejlepším způsobem, jak se polystyrenu zbavit, je jeho vrácení do oběhu nebo jeho spalování. Existují také možnosti kompostování a zahazování do odpadního koše, ale je důležité dodržovat místní předpisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous Post

Jak vyčistit umělé akvarijní rostliny – Kompletní Návod

Next Post

Je spráývné vysávat notebook – Postup Krok Za Krokem

Je spráývné vysávat notebook - Postup Krok Za Krokem