Jak vyčistit čerpadlo u pračky whirlpool – Postup Krok Za Krokem

  • Vydáno: 1 března, 2023
  • Čas k přečtení: 4 min.

Máte doma pračku Whirlpool a chcete vědět, jak vyčistit čerpadlo? Špatná údržba může způsobit, že se čerpadlo ucpává nečistotami a zpomaluje pracovní cyklus. V tomto průvodci vám ukážeme, jak vyčistit čerpadlo u pračky Whirlpool krok za krokem. Uvidíte, že je to snadné a rychlé. Připravte se na to, že budete muset vyčistit vnitřek pračky, takže si vezměte gumové rukavice a starý ručník.

Jak vyčistit čerpadlo u pračky Whirlpool – postup krok za krokem

Pokud se ve vaší pračce Whirlpool objeví závada, kterou způsobuje selhání čerpadla, můžete ji zkusit vyčistit sami. Pokud jste si jisti, že se jedná o čerpadlo, tento postup by vám měl pomoci vyřešit problém.

Krok 1: Vypněte elektrický přívod

Před zahájením jakéhokoli úkonu je důležité vypnout elektrický přívod. Vypínač se nachází na zadní straně pračky.

Krok 2: Sejměte zadní panel

Chcete-li se dostat k čerpadlu, musíte nejprve sejmout zadní panel. Začněte vyjmutím šroubů, které drží panel na místě. Potom jemně zatáhněte za panel a vyjměte jej z pračky.

Krok 3: Vyjměte čerpadlo

Čerpadlo se nachází vedle motoru pračky. Vyjměte jej pomocí kleští a odpojte všechny přívody. Pokud je čerpadlo zapuštěné do pračky, můžete ho vyjmout pomocí šroubováku.

Krok 4: Vyčistěte čerpadlo

Vyčištění čerpadla je velmi důležité. Nejdříve očistěte všechny vnější části čerpadla. Pak otevřete čerpadlo a vyčistěte jeho vnitřní části vlhkou hadrou.

Krok 5: Vyčistěte filtr

V každém čerpadle se nachází filtr. Filtr je velmi důležitý, protože brání vniknutí nečistot a znečištění do motoru. Vyčistěte filtr vlažnou vodou.

Krok 6: Namontujte čerpadlo zpět

Po vyčištění čerpadla a filtru je čas jej namontovat zpět. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně připojeny, a poté jej opatrně vložte zpět do pračky.

Krok 7: Nastavte panel

Poté, co je čerpadlo vloženo zpět, namontujte zadní panel. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utaženy.

Krok 8: Zapněte elektrický přívod

Poté, co jste dokončili všechny kroky, zapněte elektrický přívod a otestujte, zda čerpadlo správně funguje.

Pokud vše funguje správně, máte hotovo. Pokud se problém opět vyskytne, může být nutné vyměnit čerpadlo. V tomto případě doporučujeme vyhledat odborníka.

Common Mistakes:
1. Not using the right tools – It is important to use the right tools when cleaning the pump on a Whirlpool washing machine. Using the wrong tools may damage the pump.

2. Not unplugging the machine – Before cleaning the pump, it is important to unplug the machine from the power source. Doing this will reduce the risk of electric shock.

3. Not removing all debris – It is important to remove all debris from the pump before cleaning. This will help to prevent any damage or clogging of the pump.

4. Not drying the pump – After cleaning the pump, it is important to dry it completely before plugging the machine back in. Leaving the pump wet can cause damage to the machine.

5. Not cleaning the filter – It is also important to clean the filter located next to the pump. Not doing this can cause the pump to become clogged and not work properly.

Chyby Při Čištění Čerpadla U Pračky Whirlpool – Postup Krok Za Krokem

Často Kladené Otázky

Jak často by mělo být čerpadlo v pračce Whirlpool čištěno?

Ideální je čerpadlo v pračce Whirlpool čistit alespoň jednou za čtvrt roku.

Jak se čerpadlo v pračce Whirlpool čistí?

Nejprve je nutné zajistit, aby byla pračka Whirlpool úplně vyprázdněna a vypnuta. Poté odpojte hadici od čerpadla a odstraňte všechny znečištěné části. Následně hadici opláchněte v teplé vodě. Pak její konce osušte a znovu nasaďte. Nakonec připojte hadici zpět do čerpadla a spusťte pračku.

Závěrem

Pokud je ve vaší pračce Whirlpool problém s čerpadlem, můžete ho vyčistit sami. Začněte vypnutím elektrického přívodu, sejmutím zadního panelu, vyjmutím čerpadla, vyčištěním čerpadla i filtru a následným namontováním zpět. Po dokončení všech kroků zapněte elektrický přívod a otestujte funkčnost čerpadla. Pokud se problém opět vyskytne, je možné, že bude nutné vyměnit čerpadlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jakou plochu musí uklidit uklízečka na zš - 100% Efektivní Postup

Previous Post

Jakou plochu musí uklidit uklízečka na zš – 100% Efektivní Postup

Next Post

Čím vyčistit spáry – Skvělý Postup

Čím vyčistit spáry - Skvělý Postup